Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
7h30' 06-09-2023 A103 (PM6) Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T22TKĐH1 Tạ Thị Ngọc Phê Thực hành lần 2 90'
7h00' 29-08-2023 A103 (PM6) Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T21TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
7h00' 29-08-2023 A103 (PM6) Xử lý ảnh với Photoshop C22TKĐH1 Trần Triều Tôn Thực hành lần 2 180'
7h00' 29-08-2023 A103 (PM6) Thiết kế 2D với Illustrator C22TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 180'
7h00' 29-08-2023 A103 (PM6) Thiết kế giao diện Web với UI/UX C21TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 180'
13h00' 28-08-2023 B513 (TH08) Lập trình Java C21UDPM1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 180'
13h00' 28-08-2023 B515 (TH 10) Thiết kế 2D với Illustrator T22TKĐH2 Mai Phương Uyên Thực hành lần 2 90'
7h30' 28-08-2023 A103 (PM6) Thiết kế 2D với Illustrator T22TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 180'
7h30' 28-08-2023 A109 (PM2) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server T22UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 150'
7h30' 28-08-2023 A103 (PM6) Xử lý ảnh với Photoshop T22TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 180'
7h30' 28-08-2023 B513 (TH08) Xử lý ảnh với Photoshop T22TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 180'
7h30' 28-08-2023 B513 (TH08) Tin học C22DC2 - C22KTML2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 150'
7h30' 28-08-2023 B513 (TH08) Công nghệ lập trình Windows C21UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 120'
7h30' 28-08-2023 B515 (TH 10) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T22TKĐH2 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 2 45'
7h30' 28-08-2023 B513 (TH08) Tin học T22TP2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
9h00' 28-08-2023 A103 (PM6) Thiết kế bao bì, nhãn mác T22TKĐH1 Đỗ Hữu Tú Thực hành lần 2 180'
9h00' 28-08-2023 B515 (TH 10) Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T22TKĐH2 Lạc Xuân Hưng Thực hành lần 2 90'
9h00' 28-08-2023 B513 (TH08) Lập trình Web C21UDPM1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
15h00' 15-07-2023 B504 (TH01) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server T22UDPM2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 150'
13h30' 14-07-2023 A109 (PM2) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access T22UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 120'
14h00' 14-07-2023 B514 (TH 09) Thiết kế web cơ bản T22UDPM2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 120'
14h00' 14-07-2023 B504 (TH01) Tin học C22CK2 - C22LRMT2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 150'
14h00' 14-07-2023 A111 (PM3) An ninh mạng C22MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
13h00' 13-07-2023 A102 (PM5) Triển khai hệ thống mạng không dây T22MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 180'
7h00' 13-07-2023 A103 (PM6) Quản trị mạng Windows Server T22MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 180'
14h30' 12-07-2023 A103 (PM6) Thiết kế bao bì, nhãn mác T22TKĐH1 Đỗ Hữu Tú Thực hành lần 1 180'
14h30' 12-07-2023 A109 (PM2) Kỹ xảo video với After Effects C21TKĐH1 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 1 180'
15h00' 11-07-2023 B515 (TH 10) Thiết kế 2D với Illustrator T22TKĐH2 Mai Phương Uyên Thực hành lần 1 90'
14h30' 10-07-2023 B515 (TH 10) Thiết kế bao bì, nhãn mác T22TKĐH2 Đỗ Hữu Tú Thực hành lần 1 180'
15h00' 10-07-2023 A109 (PM2) Quản trị mạng Linux T22MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
13h00' 08-07-2023 A101 (PM4) Thiết kế 2D với Illustrator T22TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 180'
15h00' 08-07-2023 B515 (TH 10) Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T22TKĐH2 Lạc Xuân Hưng Thực hành lần 1 90'
15h00' 07-07-2023 A103 (PM6) Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T22TKĐH1 Tạ Thị Ngọc Phê Thực hành lần 1 90'
13h00' 06-07-2023 A109 (PM2) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server C22UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 150'
13h00' 06-07-2023 A109 (PM2) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server T22UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 150'
13h00' 05-07-2023 A101 (PM4) Tin học C22OTO1 (N2) Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 180'
13h00' 05-07-2023 A101 (PM4) Tin học C21CK1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 180'
7h30' 05-07-2023 B515 (TH 10) Xử lý ảnh với Photoshop T22TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 180'
8h00' 05-07-2023 A103 (PM6) Thiết kế giao diện Web với UI/UX C21TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 180'
14h00' 04-07-2023 A101 (PM4) Cấu trúc dữ liệu và giải thuật C22UDPM1 Mai Thị Ngọc Hân Thực hành lần 1 90'
14h00' 04-07-2023 B513 (TH08) Tin học C22DC2 - C22KTML2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 150'
15h00' 04-07-2023 B504 (TH01) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access T22UDPM2 Mai Phương Uyên Thực hành lần 1 75'
13h30' 03-07-2023 B514 (TH 09) Lập trình Hướng đối tượng T22UDPM2 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 120'
13h00' 01-07-2023 B514 (TH 09) Tin học C22OTO3 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
13h30' 01-07-2023 A112 (PM1) Thiết kế 2D với Illustrator C22TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 180'
13h00' 30-06-2023 A101 (PM4) Tin học C22UDPM1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 180'
13h00' 30-06-2023 A101 (PM4) Tin học C22TKĐH1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 180'
7h30' 30-06-2023 A101 (PM4) Xử lý ảnh với Photoshop T22TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 180'
8h00' 30-06-2023 Phòng LT Hình Họa C21TKĐH1 Tạ Thị Ngọc Phê Thực hành lần 1 90'
13h00' 29-06-2023 A112 (PM1) Xử lý ảnh với Photoshop C22TKĐH1 Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 180'
13h00' 28-06-2023 A111 (PM3) Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server C21MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 120'
13h30' 28-06-2023 B513 (TH08) Lập trình Java C21UDPM1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 180'
14h00' 26-06-2023 A112 (PM1) Tin học C22KTML1 Mai Thị Ngọc Hân Thực hành lần 1 120'
14h00' 26-06-2023 A112 (PM1) Tin học C22MT1 Mai Thị Ngọc Hân Thực hành lần 1 120'
15h00' 24-06-2023 B504 (TH01) Xử lý văn bản và bảng tính T22UDPM2 Mai Thị Ngọc Hân Thực hành lần 1 90'
9h00' 24-06-2023 B513 (TH08) Phát triển website với PHP và MySQL T21UDPM2 Trần Trọng Tài Thực hành lần 1 90'
9h00' 24-06-2023 B513 (TH08) Phát triển website với PHP và MySQL C21UDPM1 Trần Trọng Tài Thực hành lần 1 90'
7h00' 23-06-2023 A103 (PM6) Tin học C22LRMT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 180'
7h00' 23-06-2023 A103 (PM6) Tin học C22KT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 180'
13h00' 22-06-2023 A111 (PM3) Triển khai hệ thống Camera C21MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 180'
<< 1 2 3 4 ... 38 >>