Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
7h30' 09-07-2024 A112 (PM1) Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T23TKĐH1 Lạc Xuân Hưng Bài tập lớn lần 2 45'
7h30' 09-07-2024 A112 (PM1) Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T22TKĐH1 Lâm Ngọc Vân Anh Bài tập lớn lần 2 45'
7h30' 09-07-2024 A112 (PM1) Xây dựng Porfolio cá nhân T22TKĐH1 Tạ Thị Ngọc Phê Bài tập lớn lần 2 45'
9h00' 09-07-2024 A112 (PM1) Thiết kế web T23UDPM1 Trần Hoàng Bảo Bài tập lớn lần 2 45'
9h00' 09-07-2024 A112 (PM1) Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T23TKĐH3 Lạc Xuân Hưng Bài tập lớn lần 2 45'
15h30' 29-06-2024 A103 (PM6) Thiết kế 2D với Illustrator C23TKĐH1 Vũ Việt Hòa Thực hành lần 1 90'
15h30' 29-06-2024 A103 (PM6) Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo C23TKĐH1 Tạ Thị Ngọc Phê Bài tập lớn lần 1 45'
15h30' 29-06-2024 A109 (PM2) Thiết kế 2D với Illustrator T23TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
15h30' 29-06-2024 A109 (PM2) Công nghệ lập trình Windows C22UDPM1 Đoàn Nguyễn Thanh Duy Bài tập lớn lần 1 45'
15h30' 29-06-2024 A109 (PM2) Công nghệ phần mềm C22UDPM1 Nguyễn Hoàng Vũ Bài tập lớn lần 1 60'
17h00' 29-06-2024 A112 (PM1) Hình Họa C22TKĐH1 Tạ Thị Ngọc Phê Bài tập lớn lần 1 45'
17h00' 29-06-2024 A112 (PM1) Thiết kế giao diện web với UX/UI C22TKĐH1 Nguyễn Thúy An Bài tập lớn lần 1 45'
11h00' 28-06-2024 B504 (TH01) Công nghệ lập trình Windows T22UDPM2 Đoàn Nguyễn Thanh Duy Bài tập lớn lần 1 45'
16h30' 28-06-2024 B504 (TH01) Lập trình Web T22UDPM2 Đoàn Nguyễn Thanh Duy Bài tập lớn lần 1 45'
9h00' 28-06-2024 B515 (TH 10) Xử lý ảnh với Photoshop T23TKĐH2 Dương Quốc Phi Thực hành lần 1 90'
8h30' 27-06-2024 A112 (PM1) Xây dựng Porfolio cá nhân T22TKĐH1 Tạ Thị Ngọc Phê Bài tập lớn lần 1 45'
8h00' 25-06-2024 B515 (TH 10) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T23TKĐH2 Lê Trường Thành Bài tập lớn lần 1 45'
10h00' 22-06-2024 B515 (TH 10) Tin học C23OTO2(N3) Cao Văn Huấn Thực hành lần 1 90'
10h00' 22-06-2024 B513 (TH08) Tin học C23UDPM2 Cao Văn Huấn Thực hành lần 1 90'
13h00' 22-06-2024 B513 (TH08) Thiết kế 2D với Illustrator T23UDPM2 Mai Phương Uyên Thực hành lần 1 90'
15h00' 22-06-2024 B515 (TH 10) Thiết kế 2D với Illustrator T23TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
16h30' 22-06-2024 B515 (TH 10) Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T23TKĐH2 Lạc Xuân Hưng Bài tập lớn lần 1 45'
7h00' 22-06-2024 B515 (TH 10) Tin học C23OTO2(N2) Trần Hoàng Bảo Thực hành lần 1 90'
7h00' 22-06-2024 B515 (TH 10) Tin học C23OTO2(N1) Trần Hoàng Bảo Thực hành lần 1 90'
7h00' 22-06-2024 B515 (TH 10) Tin học C23LRMT2 Trần Hoàng Bảo Thực hành lần 1 90'
8h30' 22-06-2024 B515 (TH 10) Tin học C23DC2 Trương Hoài Ân Thực hành lần 1 90'
8h30' 22-06-2024 B515 (TH 10) Tin học C23CK2 Trương Hoài Ân Thực hành lần 1 90'
8h30' 22-06-2024 B515 (TH 10) Tin học C23TP1 Trần Hoàng Bảo Thực hành lần 1 90'
10h00' 21-06-2024 A101 (PM4) Thiết kế 2D với Illustrator T23UDPM1 Vũ Việt Hòa Thực hành lần 1 90'
14h30' 21-06-2024 B513 (TH08) Quản trị mạng Windows Server T23MT2 Trần Thanh Phong Bài tập lớn lần 1 45'
15h00' 21-06-2024 B513 (TH08) Thiết kế web T23UDPM2 Trần Hoàng Bảo Bài tập lớn lần 1 45'
15h00' 21-06-2024 B504 (TH01) Quản trị mạng Linux T23MT2 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
15h00' 21-06-2024 B514 (TH 09) Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T22TKĐH2 Lâm Ngọc Vân Anh Bài tập lớn lần 1 45'
7h00' 21-06-2024 A109 (PM2) Tin học C23OTO1(N1) Nguyễn Hoàng Vũ Thực hành lần 1 90'
7h00' 21-06-2024 A101 (PM4) TH Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server C23UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
7h00' 21-06-2024 A101 (PM4) TH Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server T23UDPM1 Mai Thị Ngọc Hân Thực hành lần 1 120'
7h00' 21-06-2024 A109 (PM2) Cơ sở dữ liệu T23MT1 Nguyễn Hoàng Vũ Thực hành lần 1 90'
7h00' 21-06-2024 A101 (PM4) Lập trình Web T22UDPM1 Nguyễn Thị Thu Bài tập lớn lần 1 45'
7h00' 21-06-2024 A101 (PM4) Công nghệ lập trình Windows T22UDPM1 Nguyễn Thị Thu Bài tập lớn lần 1 45'
7h00' 21-06-2024 A109 (PM2) Triển khai hệ thống VoIP C22MT1 Nguyễn Bá Lộc Bài tập lớn lần 1 45'
8h00' 21-06-2024 A109 (PM2) Triển khai hệ thống Camera C22MT1 Trần Thanh Phong Bài tập lớn lần 1 45'
8h30' 21-06-2024 A101 (PM4) Lập trình Web C22UDPM1 Nguyễn Thị Oanh Bài tập lớn lần 1 45'
9h00' 21-06-2024 A109 (PM2) Tin học C23OTO1(N2) Nguyễn Hoàng Vũ Thực hành lần 1 90'
9h00' 21-06-2024 A112 (PM1) Thiết kế bao bì, nhãn mác C23TKĐH1 Lâm Ngọc Vân Anh Bài tập lớn lần 1 45'
9h00' 21-06-2024 A101 (PM4) Thiết kế web T23UDPM1 Trần Hoàng Bảo Bài tập lớn lần 1 45'
9h00' 21-06-2024 A109 (PM2) Quản trị mạng Linux T23MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
9h00' 21-06-2024 A109 (PM2) Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T22TKĐH1 Lâm Ngọc Vân Anh Bài tập lớn lần 1 45'
10h30' 20-06-2024 A101 (PM4) Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T23TKĐH3 Lạc Xuân Hưng Bài tập lớn lần 1 45'
7h00' 20-06-2024 A101 (PM4) Xử lý ảnh với Photoshop T23TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
8h30' 20-06-2024 A101 (PM4) Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T23TKĐH1 Lạc Xuân Hưng Bài tập lớn lần 1 45'
9h00' 20-06-2024 A101 (PM4) Xử lý ảnh với Photoshop T23TKĐH3 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
15h30' 19-06-2024 A112 (PM1) Thiết kế 2D với Illustrator T23TKĐH3 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
7h00' 08-06-2024 A102 (PM5) Kỹ xảo video với After Effects C22TKĐH1 Mai Phương Uyên Thực hành lần 1 90'
7h00' 08-06-2024 A111 (PM3) Toán ứng dụng C22UDPM1 Lê Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
9h00' 08-06-2024 A102 (PM5) Biên tập video với Adobe Premiere C22TKĐH1 Mai Phương Uyên Thực hành lần 1 90'
9h00' 08-06-2024 A111 (PM3) Lập trình Java C22UDPM1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
13h00' 07-06-2024 A101 (PM4) Tin học C23QTDN1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 120'
13h00' 07-06-2024 A101 (PM4) Tin học C23CK1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 120'
13h00' 07-06-2024 B513 (TH08) Tin học C23KTML2 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 120'
13h00' 07-06-2024 A103 (PM6) Tin học C23KTML1 Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 120'
<< 1 2 3 4 ... 41 >>