Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
14h00' 06-02-2021
A109 (PM2) Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính T20QTM1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 180'
14h00' 06-02-2021
A109 (PM2) Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính C20QTM1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 180'
9h00' 04-02-2021
Phòng LT Mỹ thuật cơ bản C20TKĐH1 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 1 120'
15h00' 02-02-2021
A109 (PM2) Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T19TKĐH (N2) Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
9h00' 02-02-2021
A101 (PM4) Kỹ thuật lập trình T20UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
9h00' 02-02-2021
A101 (PM4) Kỹ thuật lập trình C20UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
9h00' 01-02-2021
A101 (PM4) Vẽ mẫu 2D với CorelDraw T20TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
14h00' 30-01-2021
A103 (PM6) Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt C20UDPM1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 180'
15h00' 30-01-2021
A101 (PM4) Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T19TKĐH (N1) Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
8h00' 30-01-2021
A103 (PM6) Lắp ráp và cài đặt máy tính C20TKĐH1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 180'
9h00' 30-01-2021
A112 (PM1) Công nghệ lập trình Windows T19UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
15h00' 29-01-2021
A103 (PM6) Thiết kế giao diện trang web với UX/UI T19TKĐH (N2) Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 90'
8h00' 29-01-2021
A102 (PM5) Mạng máy tính T20QTM1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
8h00' 29-01-2021
A102 (PM5) Mạng máy tính C20QTM1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
9h00' 29-01-2021
A101 (PM4) Tin học C19CK1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
15h00' 28-01-2021
A103 (PM6) Thiết kế giao diện trang web với UX/UI T19TKĐH (N1) Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 90'
15h00' 28-01-2021
A112 (PM1) Quản trị mạng Linux T19MT Lê Trường Thành Thực hành lần 1 75'
15h00' 27-01-2021
A103 (PM6) Sáng tác kịch bản truyền thông C19TKĐH1 Hoàng Minh Hưng Thực hành lần 1 90'
9h00' 27-01-2021
PLT Mỹ thuật cơ bản T20TKĐH1 Trần Thị Ngọc Thủy Thực hành lần 1 90'
9h00' 26-01-2021
PLT Mỹ thuật cơ bản T20TKĐH2 Trần Thị Ngọc Thủy Thực hành lần 1 90'
14h00' 22-01-2021 E002 Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính T20QTM2 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 180'
8h00' 22-01-2021 E002 Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt C20UDPM2 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 180'
8h00' 22-01-2021 E002 Lắp ráp và cài đặt máy tính C20TKĐH2 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 180'
8h00' 22-01-2021 A103 (PM6) Thiết kế giao diện web với UX/UI C19TKĐH1 Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 120'
9h00' 22-01-2021 A102 (PM5) Tin học C19BTCK1 - C19ĐC1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
13h00' 21-01-2021 A103 (PM6) Kỹ thuật in ấn T19TKĐH (N1) Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
13h30' 21-01-2021 A109 (PM2) Kỹ thuật in ấn T19TKĐH (N2) Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
13h30' 20-01-2021 A111 (PM3) Lập trình mạng C19MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 120'
13h00' 19-01-2021 A112 (PM1) Công nghệ lập trình Web T19UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 120'
13h30' 19-01-2021 A109 (PM2) Thiết kế quảng cáo T19TKĐH (N2) Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
13h30' 18-01-2021 A103 (PM6) Biên tập ảnh nghệ thuật T19TKĐH (N2) Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
13h30' 18-01-2021 A103 (PM6) Biên tập ảnh nghệ thuật T19TKĐH (N1) Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
14h00' 18-01-2021 A109 (PM2) Lập trình Hướng đối tượng T19UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 2 90'
9h45' 18-01-2021 A101 (PM4) Tin học C20OTO1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
15h00' 16-01-2021 A103 (PM6) Lắp ráp và cài đặt máy tính T20TKĐH1 Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 120'
9h30' 15-01-2021 A101 (PM4) Tin học T20UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
14h45' 14-01-2021 A112 (PM1) Lập trình cơ sở dữ liệu C19UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 180'
9h00' 14-01-2021 A112 (PM1) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T20TKĐH1 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 45'
9h00' 13-01-2021 A112 (PM1) Lập trình Hướng đối tượng C19UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 120'
14h45' 11-01-2021 A112 (PM1) Thiết kế trang Web C19UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 180'
15h00' 11-01-2021 A103 (PM6) Vẽ kỹ thuật bằng Autocad C19TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 09-01-2021 A112 (PM1) Lập trình Java C19UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
15h00' 09-01-2021 A109 (PM2) Tin học C19KTML1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
7h00' 07-01-2021 A111 (PM3) Triển khai hệ thống VoIP C18MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 90'
9h00' 07-01-2021 A111 (PM3) Triển khai hệ thống bảo mật Web C18MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 90'
7h30' 04-01-2021 A111 (PM3) Triển khai dịch vụ mạng Linux C18MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 2 90'
9h00' 04-01-2021 A111 (PM3) Triển khai dịch vụ mạng Windows Server C18MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 2 90'
9h45' 04-01-2021 A103 (PM6) Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu C19TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h00' 29-12-2020 A101 (PM4) Lắp ráp và cài đặt máy tính T20TKĐH2 Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 120'
15h30' 26-12-2020 A109 (PM2) Triển khai dịch vụ mạng Windows Server C18MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
15h30' 26-12-2020 A109 (PM2) Triển khai dịch vụ mạng Windows Server C19MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
9h00' 26-12-2020 A109 (PM2) Triển khai dịch vụ mạng Linux C19MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
9h00' 26-12-2020 A109 (PM2) Triển khai dịch vụ mạng Linux C18MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
15h00' 25-12-2020 A112 (PM1) Hệ điều hành Windows Server C19UDPM1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
15h30' 23-12-2020 A103 (PM6) Sáng tác kịch bản truyền thông C18TKĐH1 Hoàng Minh Hưng Thực hành lần 1 90'
9h00' 19-12-2020 A111 (PM3) Lập trình mạng C19MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
9h00' 19-12-2020 A111 (PM3) Lập trình mạng C18MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
15h30' 18-12-2020 A103 (PM6) Kỹ thuật in ấn C19TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
9h45' 17-12-2020 A103 (PM6) Trang trí nội thất C18TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
14h45' 15-12-2020 A111 (PM3) Triển khai hệ thống tường Lửa C19MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 180'
<< 1 2 3 4 ... 26 >>