Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
15h30' 22-08-2020
A103 (PM6) Vẽ mẫu 2D với Illustrator C19TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h30' 21-08-2020
A112 (PM1) Công nghệ phần mềm C18UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 60'
15h00' 19-08-2020
A103 (PM6) Kỹ xảo phim với After Effect C18TKĐH1 Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 90'
8h00' 19-08-2020
A112 (PM1) Lập trình điện thoại di động C18UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 180'
15h00' 18-08-2020
A101 (PM4) Thiết kế bao bì, nhãn mác T19TKĐH Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
9h00' 17-08-2020
A109 (PM2) Quản trị mạng Linux C18MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 120'
9h00' 17-08-2020
A109 (PM2) Quản trị mạng Linux C19MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 120'
9h00' 15-08-2020
A109 (PM2) Lập trình Windows Forms C19MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h00' 15-08-2020
A109 (PM2) Lập trình Windows Forms C18MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 14-08-2020
A111 (PM3) Cấu hình và quản trị thiết bị mạng C18MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
15h00' 14-08-2020
A103 (PM6) Thiết kế bao bì, nhãn mác C19TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
9h00' 14-08-2020
A102 (PM5) Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin C19UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 120'
9h00' 14-08-2020
A101 (PM4) Thiết kế bao bì, nhãn mác T19TKĐH (N2) Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
15h00' 13-08-2020
A102 (PM5) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server C19UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
9h00' 13-08-2020
A112 (PM1) Phát triển website với PHP và MySQL C18UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
14h00' 12-08-2020 A109 (PM2) Triển khai hệ thống mạng không dây T19MT Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 180'
15h00' 12-08-2020 A111 (PM3) Cấu trúc dữ liệu và giải thuật C19UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 90'
13h45' 08-08-2020 A109 (PM2) Lập trình trực quan C19UDPM1 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 180'
13h00' 01-08-2020 A112 (PM1) Tin học C19TP1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
13h45' 01-08-2020 A103 (PM6) Xử lý ảnh nâng cao C19TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 180'
9h30' 01-08-2020 PLT Toán ứng dụng C18UDPM1 Trần Đình Khôi Lý thuyết lần 1 60'
13h00' 29-07-2020 A109 (PM2) Tin học C19KT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 90'
13h00' 29-07-2020 A109 (PM2) Đồ họa cơ bản C19UDPM1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 90'
7h00' 29-07-2020 A112 (PM1) Đồ họa cơ bản T19UDPM Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 90'
7h00' 29-07-2020 A109 (PM2) Tin học C19OTO3 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 90'
7h00' 28-07-2020 A103 (PM6) Vẽ mẫu 2D với CorelDraw T19TKĐH Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 60'
7h00' 28-07-2020 A112 (PM1) Tin học C19OTO1 Lê Trường Thành Thực hành lần 2 90'
7h00' 27-07-2020 A103 (PM6) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T19TKĐH Trần Triều Tôn Thực hành lần 2 60'
7h00' 27-07-2020 A103 (PM6) Xử lý ảnh cơ bản T19TKĐH Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 2 90'
7h00' 27-07-2020 A103 (PM6) Chế bản điện tử với InDesign C19TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
7h00' 27-07-2020 A101 (PM4) Cơ sở dữ liệu T19UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 2 90'
7h00' 27-07-2020 A111 (PM3) Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN T19MT Lê Trường Thành Thực hành lần 2 75'
7h00' 27-07-2020 A109 (PM2) Tin học C19OTO4 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
7h00' 27-07-2020 A109 (PM2) Tin học C19OTO2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
7h00' 25-07-2020 A111 (PM3) Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính C19MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 180'
9h30' 24-07-2020 A102 (PM5) Tin học T19OTO (N2) Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
9h15' 23-07-2020 A112 (PM1) Công nghệ lập trình Windows C18UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
9h30' 23-07-2020 A102 (PM5) Tin học T19OTO (N1) Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
15h30' 17-07-2020 A101 (PM4) Kỹ thuật dàn trang tạp chí C19TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
15h30' 15-07-2020 A102 (PM5) Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin C18UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 75'
9h15' 13-07-2020 A102 (PM5) Mạng máy tính C19UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
12h30' 11-07-2020 A103 (PM6) Vẽ kỹ thuật bằng Autocad C18TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h15' 11-07-2020 A112 (PM1) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access T19UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
7h00' 09-07-2020 A101 (PM4) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh C19TKĐH1 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 60'
14h00' 02-07-2020 A103 (PM6) Xử lý hậu kỳ với Premiere C18TKĐH1 Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 90'
7h00' 02-07-2020 PLT Mỹ thuật cơ bản T19TKĐH Trần Thị Ngọc Thủy Thực hành lần 1 90'
13h00' 01-07-2020 A109 (PM2) Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt C19UDPM1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
7h00' 25-06-2020 A109 (PM2) Cơ sở dữ liệu C19UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
13h00' 13-06-2020 A103 (PM6) Xử lý ảnh cơ bản T19TKĐH Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 90'
15h00' 13-06-2020 A103 (PM6) Xử lý ảnh cơ bản T19TKĐH (N2) Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 90'
7h00' 13-06-2020 A111 (PM3) Kỹ thuật quay phim, chụp hình T19TKĐH (N2) Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 60'
7h00' 13-06-2020 A101 (PM4) Vẽ mẫu 2D với CorelDraw T19TKĐH Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 60'
8h30' 13-06-2020 A111 (PM3) Kỹ thuật quay phim, chụp hình T19TKĐH Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 60'
9h00' 13-06-2020 A101 (PM4) Vẽ mẫu 2D với CorelDraw T19TKĐH (N2) Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
13h00' 06-06-2020 A112 (PM1) Tin học C19OTO3 (N2) Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
8h00' 06-06-2020 A112 (PM1) Tin học C19OTO3 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
13h00' 05-06-2020 A103 (PM6) Xử lý ảnh cơ bản C19TKĐH1 Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 90'
7h00' 05-06-2020 A101 (PM4) Kỹ thuật lập trình T19UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
9h00' 05-06-2020 A101 (PM4) Đồ họa cơ bản T19UDPM Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
12h45' 30-05-2020 A102 (PM5) Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN T19MT Lê Trường Thành Thực hành lần 1 75'
<< 1 2 3 4 ... 24 >>