Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
7h00' 09-05-2019
PM2 Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính C18MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
7h30' 09-05-2019
PM5 Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access T18UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
7h00' 08-05-2019
PM2 Kỹ thuật lập trình T18MT Nguyễn Văn Chung Thực hành lần 1 90'
7h00' 07-05-2019
PM2 Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt C18UDPM1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
13h00' 04-05-2019
PM5 Thiết kế web căn bản T18UDPM Nguyễn Văn Chung Thực hành lần 1 90'
13h00' 30-03-2019 PLT Anh văn chuyên ngành C16TKĐH1 Đỗ Quyên Phương Lý thuyết lần 1 90'
7h00' 29-03-2019 PLT Mỹ thuật cơ bản T18TKĐH2 Nguyễn Nữ Huyền Trân Lý thuyết lần 1 90'
7h00' 28-03-2019 PM1 Tin học T18LRMT Lê Trường Thành Thực hành lần 1 45'
7h00' 28-03-2019 PM5 Tin học văn phòng T18TKĐH1 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
9h00' 28-03-2019 PM5 Tin học văn phòng T18TKĐH2 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
7h00' 27-03-2019 PM6 Xử lý ảnh nâng cao T18TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
9h00' 27-03-2019 PM6 Biên tập ảnh nghệ thuật T18TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
13h00' 26-03-2019 PM5 Tin học C18OTO1 (N2) Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
7h00' 25-03-2019 PM5 Tin học C18OTO3 (N2) Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
8h00' 22-03-2019 PM4 Tin học văn phòng T18UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
13h00' 21-03-2019 PM4 Tin học C18ĐT1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
13h00' 21-03-2019 PM4 Tin học C17CK1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 21-03-2019 PM4 Tin học C18OTO2 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
13h00' 20-03-2019 PM3 Tin học văn phòng C18MT1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
13h00' 20-03-2019 PM4 Tin học C18OTO4 Trần Đình Khôi Thực hành lần 1 90'
18h00' 20-03-2019 PM2 Công nghệ lập trình Windows T17UDPM Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 90'
13h00' 19-03-2019 PM1 Thiết kế quảng cáo C17TKĐH1 Hoàng Minh Hưng Thực hành lần 1 90'
13h00' 18-03-2019 PM2 Xử lý hậu kỳ với Premiere T17TKĐH Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
7h00' 18-03-2019 PM2 Thiết kế giao diện trang web T17TKĐH Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
9h00' 18-03-2019 PM2 Kỹ xảo phim với After Effect T17TKĐH Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 16-03-2019 PM5 Tin học T18KT Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
13h00' 16-03-2019 PM1 Biên tập ảnh nghệ thuật T18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
15h00' 16-03-2019 PM4 Xử lý ảnh nâng cao T18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
7h00' 16-03-2019 PM4 Mạng máy tính T18UDPM Lê Trường Thành Thực hành lần 1 60'
8h30' 16-03-2019 PM4 Cơ sở dữ liệu T18UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
7h00' 15-03-2019 PM4 Tin học C18OTO5 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h00' 15-03-2019 PM4 Tin học văn phòng T18MT Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
9h00' 15-03-2019 PM4 Tin học C18OTO5 (N2) Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 13-03-2019 PM4 Tin học C18OTO1 Lê Thành Hưng Thực hành lần 1 90'
13h00' 13-03-2019 PM5 Tin học C18LRMT1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 90'
13h00' 13-03-2019 PM5 Tin học C18OTO3 Trần Đình Khôi Thực hành lần 1 90'
13h00' 13-03-2019 PM2 Cấu hình và quản trị thiết bị mạng C17MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
15h00' 13-03-2019 PM4 Thiết kế trang Web C17UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 90'
13h00' 12-03-2019 PM1 Tin học văn phòng C18UDPM1 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
7h00' 11-03-2019 PM6 Kỹ thuật dàn trang tạp chí C17TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h00' 11-03-2019 PM4 Tin học C17KTML2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h00' 11-03-2019 PM2 Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server C17MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 120'
9h00' 11-03-2019 PM2 Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server T17MT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 120'
13h00' 07-03-2019 PM4 Tin học C17CK2 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 07-03-2019 PM4 Đồ họa ứng dụng T17UDPM Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 06-03-2019 PM6 Kỹ thuật dàn trang tạp chí T17TKĐH Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 06-03-2019 PM6 Kỹ thuật in ấn T17TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
7h00' 06-03-2019 PLT Mỹ thuật cơ bản C18TKĐH1 Nguyễn Nữ Huyền Trân Lý thuyết lần 1 90'
9h00' 06-03-2019 PLT Mỹ thuật cơ bản T18TKĐH1 Nguyễn Nữ Huyền Trân Lý thuyết lần 1 90'
9h00' 06-03-2019 PLT Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh C18TKĐH1 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 45'
8h00' 02-03-2019 PLT Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T18TKĐH1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 45'
9h00' 02-03-2019 PLT Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T18TKĐH2 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 45'
13h00' 01-03-2019 PM4 Tin học T17KTML Lê Trường Thành Thực hành lần 1 60'
9h00' 01-03-2019 PM6 Tin học C18KT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 28-02-2019 PM4 Lập trình Windows Forms T17MT Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 60'
13h00' 28-02-2019 PM4 Tin học C17BTCK1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
13h00' 27-02-2019 PM6 Đồ họa ứng dụng C17UDPM1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
7h00' 27-02-2019 PLT Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo C18TKĐH1 Trần Thị Ngọc Thủy Thực hành lần 1 90'
9h00' 27-02-2019 PLT Nguyên lý tạo hình C17TKĐH1 Trần Thị Ngọc Thủy Thực hành lần 1 90'
7h00' 26-02-2019 PM6 Kỹ thuật lập trình T18UDPM Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
<< 1 2 3 4 ... 19 >>