Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
7h00' 26-12-2019
PM4 Lắp ráp và cài đặt máy tính T19TKĐH Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
7h00' 23-12-2019
PM2 Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt T19UDPM Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
13h00' 19-12-2019
PM3 Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access C18UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
12h45' 16-12-2019
PM5 Tin học C19TKĐH1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
13h00' 13-12-2019
PM2 Chuyên đề 1 C18MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
13h00' 13-12-2019
PM2 Chuyên đề 1 T18MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
13h00' 13-12-2019
PM1 Kỹ thuật in ấn C18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
13h00' 10-12-2019 PM2 Phát triển ứng dụng trên điện thoại di động C17UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 180'
7h00' 09-12-2019 PM5 Lập trình Java C18UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 75'
8h30' 09-12-2019 PM5 Công nghệ lập trình Web C17UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
7h00' 07-12-2019 PM4 Kỹ thuật in ấn T18TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
7h00' 06-12-2019 PM3 Tin học T19TKĐH Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
7h00' 06-12-2019 PM2 Kỹ thuật lập trình C19UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h00' 06-12-2019 PM3 Tin học T19TKĐH (N2) Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
7h00' 05-12-2019 PM4 Tin học T19UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
18h00' 04-12-2019 PM1 Tin học C19OTO-LT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 60'
13h00' 27-11-2019 PM4 Thiết kế bao bì, nhãn mác C18TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
13h00' 26-11-2019 PM5 Tin học C18KTML1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
12h45' 23-11-2019 PM5 Tin học C18CK1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 23-11-2019 PM4 Lắp ráp và cài đặt máy tính C19TKĐH1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
7h00' 23-11-2019 PM4 Tin học C18BTCK1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
12h45' 16-11-2019 PM2 An toàn mạng và bảo mật dữ liệu T18MT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 120'
13h00' 14-11-2019 PM3 Triển khai hệ thống mạng không dây T18MT Lê Trường Thành Thực hành lần 1 60'
12h45' 13-11-2019 PM5 Tin học T18KTML Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 60'
13h00' 09-11-2019 PM4 Kỹ thuật dàn trang tạp chí C18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
7h30' 06-11-2019 PM3 Lập trình Hướng đối tượng C18UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 60'
7h45' 02-11-2019 PM6 Xử lý hậu kỳ với Premiere T18TKĐH1 Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 120'
7h00' 31-10-2019 PM2 Triển khai hệ thống ảo hoá C17MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 60'
12h45' 29-10-2019 PM6 Xử lý hậu kỳ với Premiere T18TKĐH2 Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 120'
12h45' 18-09-2019 PM6 Xử lý hậu kỳ với Premiere C17TKĐH1 Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 2 90'
12h45' 18-09-2019 PM6 Thiết kế quảng cáo T18TKĐH2 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
12h45' 17-09-2019 PM4 Phát triển website với PHP và MySQL C17UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 120'
12h45' 17-09-2019 PM2 Tin học T18OTO Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 2 45'
12h45' 17-09-2019 PM2 Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server T18MT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 120'
12h45' 17-09-2019 PM6 Thiết kế bao bì, nhãn mác T18TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
12h45' 17-09-2019 PM6 Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T18TKĐH2 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
12h45' 17-09-2019 PM6 Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T18TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
7h00' 31-07-2019 PM5 Lập trình Hướng đối tượng T18UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 75'
13h00' 30-07-2019 PM6 Kỹ xảo phim với After Effect C17TKĐH1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 90'
13h00' 30-07-2019 PM2 Tin học T18TP Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 60'
7h00' 30-07-2019 PM2 Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN T18MT Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 60'
7h00' 30-07-2019 PM4 Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin C17UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 75'
13h00' 29-07-2019 PM4 Công nghệ lập trình Windows C17UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 2 120'
7h00' 29-07-2019 PM6 Biên tập ảnh nghệ thuật C18TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
9h00' 29-07-2019 PM6 Thiết kế giao diện trang web C18TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
13h00' 26-07-2019 PM5 Lập trình trực quan T18UDPM Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
12h45' 25-07-2019 PM4 Lập trình Windows Forms T18MT Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 25-07-2019 PM6 Thiết kế quảng cáo T18TKĐH2 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 25-07-2019 PM6 Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T18TKĐH2 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
12h45' 24-07-2019 PM2 An toàn mạng và bảo mật dữ liệu C17MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 120'
15h15' 24-07-2019 PM2 Bảo trì hệ thống mạng C17MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
13h00' 23-07-2019 PM6 Xử lý hậu kỳ với Premiere C17TKĐH1 Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 90'
7h00' 22-07-2019 PM4 Xây dựng và quản trị Website C17UDPM1 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 60'
9h00' 22-07-2019 PM4 Lập trình trực quan C18UDPM1 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 60'
7h00' 20-07-2019 PM6 Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T18TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 19-07-2019 PM4 Kiểm thử phần mềm C17UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 75'
13h00' 18-07-2019 PM2 Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server T18MT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 120'
13h00' 16-07-2019 PM1 Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T18TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 16-07-2019 PM5 Lập trình Web T18UDPM Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 90'
15h00' 16-07-2019 PM1 Thiết kế quảng cáo T18TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
<< 1 2 3 4 ... 22 >>