Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
12h45' 18-09-2019 PM6 Xử lý hậu kỳ với Premiere C17TKĐH1 Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 2 90'
12h45' 18-09-2019 PM6 Thiết kế quảng cáo T18TKĐH2 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
12h45' 17-09-2019 PM4 Phát triển website với PHP và MySQL C17UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 120'
12h45' 17-09-2019 PM2 Tin học T18OTO Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 2 45'
12h45' 17-09-2019 PM2 Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server T18MT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 120'
12h45' 17-09-2019 PM6 Thiết kế bao bì, nhãn mác T18TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
12h45' 17-09-2019 PM6 Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T18TKĐH2 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
12h45' 17-09-2019 PM6 Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T18TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
7h00' 31-07-2019 PM5 Lập trình Hướng đối tượng T18UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 75'
13h00' 30-07-2019 PM6 Kỹ xảo phim với After Effect C17TKĐH1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 90'
13h00' 30-07-2019 PM2 Tin học T18TP Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 60'
7h00' 30-07-2019 PM2 Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN T18MT Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 60'
7h00' 30-07-2019 PM4 Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin C17UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 75'
13h00' 29-07-2019 PM4 Công nghệ lập trình Windows C17UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 2 120'
7h00' 29-07-2019 PM6 Biên tập ảnh nghệ thuật C18TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
9h00' 29-07-2019 PM6 Thiết kế giao diện trang web C18TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
13h00' 26-07-2019 PM5 Lập trình trực quan T18UDPM Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
12h45' 25-07-2019 PM4 Lập trình Windows Forms T18MT Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 25-07-2019 PM6 Thiết kế quảng cáo T18TKĐH2 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 25-07-2019 PM6 Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T18TKĐH2 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
12h45' 24-07-2019 PM2 An toàn mạng và bảo mật dữ liệu C17MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 120'
15h15' 24-07-2019 PM2 Bảo trì hệ thống mạng C17MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
13h00' 23-07-2019 PM6 Xử lý hậu kỳ với Premiere C17TKĐH1 Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 90'
7h00' 22-07-2019 PM4 Xây dựng và quản trị Website C17UDPM1 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 60'
9h00' 22-07-2019 PM4 Lập trình trực quan C18UDPM1 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 60'
7h00' 20-07-2019 PM6 Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T18TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 19-07-2019 PM4 Kiểm thử phần mềm C17UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 75'
13h00' 18-07-2019 PM2 Xây dựng Quản trị hệ thống Mail Server T18MT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 120'
13h00' 16-07-2019 PM1 Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T18TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 16-07-2019 PM5 Lập trình Web T18UDPM Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 90'
15h00' 16-07-2019 PM1 Thiết kế quảng cáo T18TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h00' 16-07-2019 PM6 Thiết kế bao bì, nhãn mác T18TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
9h00' 16-07-2019 PM6 Thiết kế giao diện trang web T18TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
13h00' 15-07-2019 PM5 Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server C18UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
7h00' 15-07-2019 PM4 Phát triển website với PHP và MySQL C17UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
13h00' 12-07-2019 PM2 Quản trị mạng Windows Server C18MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
13h00' 10-07-2019 PM6 Dựng mô hình game C17TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 120'
15h00' 10-07-2019 PM5 Tin học T18CK Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 60'
7h00' 06-07-2019 PM2 Kỹ thuật quay phim, chụp hình C17TKĐH1 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 60'
9h00' 06-07-2019 PM2 Quản trị mạng Windows Server T18MT Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
7h00' 05-07-2019 PM6 Thiết kế bao bì, nhãn mác T18TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
9h00' 05-07-2019 PM6 Dựng hình với 3DsMax C17TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 03-07-2019 PM3 Mạng máy tính C18MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
7h00' 03-07-2019 PM2 Lập trình Windows Forms C17MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h00' 03-07-2019 PM3 Tin học T18ĐC Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 45'
9h00' 03-07-2019 PM2 Lập trình mạng C17MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h00' 02-07-2019 PM4 Thiết kế web căn bản T18UDPM Nguyễn Văn Chung Thực hành lần 2 90'
7h00' 02-07-2019 PM6 Thiết kế giao diện trang web T18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
7h00' 01-07-2019 PM5 Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access T18UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 2 90'
7h00' 01-07-2019 PM6 Xử lý ảnh nâng cao C18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
7h00' 28-06-2019 PM4 Tổ chức quản lý doanh nghiệp C16UDPM1 Trần Thanh Phong Lý thuyết lần 2 60'
9h00' 28-06-2019 PM4 Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng C16UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 120'
7h30' 27-06-2019 PLT Tiếng Anh chuyên ngành C18MT1 Đỗ Quyên Phương Lý thuyết lần 1 60'
7h00' 24-06-2019 PM5 Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server T18UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
7h00' 22-06-2019 PM4 Tin Học (Học Lại) C16OTO1(học lại) Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
7h00' 22-06-2019 PM1 Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T18TKĐH2 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h00' 22-06-2019 PM6 Kỹ xảo phim với After Effect C17TKĐH1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
7h00' 21-06-2019 PM3 Triển khai hệ thống bảo mật Web C17MT1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
7h00' 21-06-2019 PM5 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin C18UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Lý thuyết lần 1 75'
9h00' 21-06-2019 PM3 Triển khai hệ thống tường Lửa C17MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
<< 1 2 3 4 ... 21 >>