Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
15h00' 22-01-2022
502X I (PM Xử lý ảnh cơ bản T20TKĐH3 Mai Phương Uyên Thực hành lần 1 90'
15h00' 22-01-2022
Trực Tuyến Xử lý ảnh cơ bản C20TKĐH2 Mai Phương Uyên Thực hành lần 1 90'
13h30' 21-01-2022
504X I (PM Tin học T20OTO2 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
15h00' 21-01-2022
Trực Tuyến Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin C20UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
15h00' 21-01-2022
503X I (PM Xây dựng và quản trị Website T20UDPM2 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 90'
15h00' 21-01-2022
Trực Tuyến Xây dựng và quản trị Website C20UDPM2 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 90'
15h00' 20-01-2022
A112 (PM1) Xây dựng và quản trị Website T20UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 90'
15h00' 20-01-2022
A102 (PM5) Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN T20MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
15h00' 20-01-2022
Trực Tuyến Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN C20MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
15h00' 20-01-2022
Phòng LT Toán ứng dụng C19UDPM1 Trần Đình Khôi Lý thuyết lần 1 90'
9h00' 20-01-2022
Trực Tuyến Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin C20UDPM2 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
9h00' 20-01-2022
A112 (PM1) Xây dựng ứng dụng cho điện thoại di động C19UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
13h00' 19-01-2022
505X I (PM Chuyên đề 1 T20MT2 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
15h00' 19-01-2022
502X I (PM Tin học T20TKĐH3 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 60'
15h00' 19-01-2022
502X I (PM Tin học T20UDPM2 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 60'
15h00' 19-01-2022
505X I (PM Triển khai hệ thống mạng không dây T20MT2 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
7h00' 18-01-2022
Trực Tuyến Triển khai hệ thống ảo hoá C20MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 180'
7h00' 18-01-2022
A109 (PM2) Triển khai hệ thống ảo hoá C19MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 180'
7h00' 17-01-2022 Trực Tuyến Đồ họa ứng dụng C20MT1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
7h00' 17-01-2022 A109 (PM2) Đồ họa ứng dụng C19MT1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
9h00' 17-01-2022 A112 (PM1) Quản lý dự án phần mềm công nghệ thông tin C19UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 75'
13h00' 14-01-2022 A102 (PM5) Tin học T20OTO1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
15h00' 14-01-2022 503X I (PM Lập trình cơ sở dữ liệu T20UDPM2 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
13h00' 12-01-2022 A112 (PM1) Chuyên đề 1 T20MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
13h00' 12-01-2022 A109 (PM2) Chuyên đề 1 C20MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
13h00' 12-01-2022 A109 (PM2) Chuyên đề 1 C19MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
14h30' 12-01-2022 A112 (PM1) Lập trình trực quan T20UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 120'
14h30' 12-01-2022 A112 (PM1) Lập trình trực quan C20UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 120'
15h00' 12-01-2022 A109 (PM2) Quản trị mạng Windows Server T20MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
15h00' 12-01-2022 A109 (PM2) Quản trị mạng Windows Server C20MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
15h00' 12-01-2022 A112 (PM1) Công nghệ phần mềm C19UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 90'
9h00' 12-01-2022 A112 (PM1) Lập trình điện thoại di động C19UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
15h00' 10-01-2022 503X I (PM Cơ sở dữ liệu T20MT2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 10-01-2022 503X I (PM Cơ sở dữ liệu T20UDPM2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 10-01-2022 503X I (PM Cơ sở dữ liệu C20UDPM2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 10-01-2022 A102 (PM5) Mạng máy tính T20UDPM1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
13h00' 08-01-2022 A102 (PM5) Triển khai hệ thống mạng không dây T20MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 08-01-2022 A102 (PM5) Triển khai hệ thống mạng không dây C20MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 08-01-2022 A102 (PM5) Triển khai hệ thống mạng không dây C19MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
7h00' 08-01-2022 A112 (PM1) Công nghệ lập trình Web C19UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
9h00' 08-01-2022 502X I (PM Vẽ mẫu 2D với CorelDraw T20TKĐH3 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 75'
9h00' 08-01-2022 502X I (PM Vẽ mẫu 2D với CorelDraw C20TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 75'
13h00' 05-01-2022 A112 (PM1) Phát triển website với PHP và MySQL C19UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 90'
14h30' 05-01-2022 A112 (PM1) Công nghệ mã nguồn mở C19UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
15h00' 05-01-2022 505X I (PM Kỹ thuật lập trình T20MT2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 30-12-2021 A102 (PM5) Kỹ thuật lập trình T20MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 30-12-2021 A102 (PM5) Kỹ thuật lập trình C20MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 29-12-2021 A109 (PM2) Lập trình cơ sở dữ liệu T20UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
15h00' 25-12-2021 A101 (PM4) Xử lý ảnh cơ bản T20TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 120'
15h00' 25-12-2021 A112 (PM1) Công nghệ lập trình Windows C19UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
15h00' 24-12-2021 A101 (PM4) Xử lý ảnh cơ bản T20TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 120'
14h00' 23-12-2021 503X I (PM Thiết kế web căn bản T20UDPM2 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 180'
14h00' 18-12-2021 PM-CS2 Tin học T20CK2 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
15h00' 18-12-2021 PM-CS2 Nguyên lý thiết kế T20TKĐH3 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 1 180'
15h00' 18-12-2021 PM-CS2 Nguyên lý thiết kế C20TKĐH2 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 1 180'
9h00' 15-12-2021 A112 (PM1) Nguyên lý thiết kế C20TKĐH1 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 1 180'
9h00' 07-05-2021 A112 (PM1) Lập trình Web C19UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
9h00' 06-05-2021 A102 (PM5) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh C20TKĐH1 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 45'
15h00' 04-05-2021 E002 Tin học T20MT2 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 60'
14h00' 29-04-2021 E002 Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh C20TKĐH2 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 45'
<< 1 2 3 4 ... 28 >>