Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
9h00' 16-12-2022
B513 (TH08 Tin học T22OTO2 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
15h00' 10-12-2022
A109 (PM2) Thiết kế Animation và Responive Web C20TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
15h00' 10-12-2022
A109 (PM2) Thiết kế Animation và Responive Web C20TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
9h00' 10-12-2022
A109 (PM2) Kỹ xảo phim với After Effect C20TKĐH2 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
9h00' 10-12-2022
A109 (PM2) Kỹ xảo phim với After Effect C20TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
14h30' 03-12-2022
A112 (PM1) Xây dựng ứng dụng cho điện thoại di động C20UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
15h00' 03-12-2022
B505 (TH02 Tin học T22TKĐH2 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 45'
9h00' 03-12-2022
B506 (TH03 Tin học T22TP2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h00' 03-12-2022
A112 (PM1) Công nghệ mã nguồn mở C20UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
14h30' 02-12-2022 B514 (TH 0 Xây dựng ứng dụng cho điện thoại di động C20UDPM2 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
7h30' 02-12-2022 A112 (PM1) Thiết kế nhân vật với Maya C20TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 180'
7h30' 02-12-2022 A112 (PM1) Thiết kế nhân vật với Maya C20TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 180'
9h00' 02-12-2022 B514 (TH 0 Công nghệ mã nguồn mở C20UDPM2 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
9h00' 01-12-2022 B514 (TH 0 Tin học T22UDPM2 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 45'
15h00' 29-11-2022 A101 (PM4) Tin học T22OTO1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 45'
15h00' 28-11-2022 A109 (PM2) Tin học T22KT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 45'
15h00' 24-11-2022 A102 (PM5) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh C21TKĐH1 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 45'
9h00' 24-11-2022 B513 (TH08 Tin học T22CK2-ĐC2-KTML2-LRMT2-KT2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h30' 24-11-2022 A103 (PM6) Kỹ thuật in ấn C21TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
15h00' 22-11-2022 A103 (PM6) Tin học T22MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h00' 22-11-2022 A112 (PM1) Xây dựng và quản trị Website C20UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 17-11-2022 A101 (PM4) Tin học T22UDPM1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 45'
9h00' 17-11-2022 A111 (PM3) Thiết kế và quản trị website C20MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h00' 17-11-2022 A111 (PM3) Thiết kế và quản trị website C21MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 16-11-2022 B506 (TH03 Thiết kế dàn trang với Indesign T21TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
15h00' 15-11-2022 A111 (PM3) Triển khai hệ thống VoIP C21MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
15h00' 15-11-2022 A111 (PM3) Triển khai hệ thống VoIP C20MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
15h00' 12-11-2022 A102 (PM5) Mạng máy tính C21LRMT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
15h00' 12-11-2022 A111 (PM3) Lập trình mạng C21MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
15h00' 12-11-2022 A111 (PM3) Lập trình mạng C20MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
7h00' 12-11-2022 A112 (PM1) Chuyên đề 2 C20MT1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 180'
9h30' 10-11-2022 A103 (PM6) Thiết kế dàn trang với Indesign C21TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
13h00' 05-11-2022 A109 (PM2) Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt T22UDPM1 Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 180'
15h00' 05-11-2022 A103 (PM6) Thiết kế dàn trang với Indesign T21TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
8h00' 05-11-2022 A112 (PM1) Lắp ráp và cài đặt máy tính C22TKĐH1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 120'
15h00' 03-11-2022 A101 (PM4) Tin học T22TKĐH1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 22-10-2022 A111 (PM3) Cấu trúc dữ liệu và giải thuật C20MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
15h00' 22-10-2022 A111 (PM3) Cấu trúc dữ liệu và giải thuật C21MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
7h30' 21-10-2022 B513 (TH08 Tin học T21OTO2 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 90'
15h00' 01-10-2022 B515 (PM1) Hình Họa C20TKĐH2 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 1 180'
15h00' 01-10-2022 A109 (PM2) Hình Họa C20TKĐH1 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 1 180'
7h00' 20-09-2022 A112 (PM1) Công nghệ phần mềm C20UDPM1 Trần Đình Khôi Thực hành lần 2 75'
13h00' 19-09-2022 502X I (PM Toán ứng dụng C20UDPM2 Trần Đình Khôi Lý thuyết lần 2 90'
7h00' 19-09-2022 A103 (PM6) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T21TKĐH1 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 2 45'
7h30' 19-09-2022 A102 (PM5) Tin học T21CK1 Lê Trường Thành Thực hành lần 2 60'
7h30' 19-09-2022 A102 (PM5) Tin học T21OTO1 Lê Trường Thành Thực hành lần 2 60'
7h30' 19-09-2022 A101 (PM4) Xử lý văn bản và bảng tính T21UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
9h00' 19-09-2022 A103 (PM6) Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T21TKĐH1 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 2 90'
9h00' 19-09-2022 A101 (PM4) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access T21UDPM1 Diệp Thị Diễm Kiều Thực hành lần 2 120'
15h00' 10-09-2022 A112 (PM1) Tin học T21LRMT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
15h00' 10-09-2022 A112 (PM1) Tin học T21ĐC1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
15h00' 10-09-2022 A112 (PM1) Tin học T21KTML1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
14h00' 13-08-2022 A101 (PM4) Thiết kế bao bì, nhãn mác T21TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
15h00' 13-08-2022 A109 (PM2) Xử lý ảnh với Photoshop C21TKĐH1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
15h00' 13-08-2022 A101 (PM4) Tin học T21CK1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 60'
15h00' 13-08-2022 A101 (PM4) Tin học T21OTO1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 60'
9h00' 13-08-2022 A101 (PM4) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T21TKĐH1 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 45'
14h00' 12-08-2022 504X I (PM Thiết kế bao bì, nhãn mác T21TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
14h30' 12-08-2022 502X I (PM Maya cơ bản C20TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 120'
15h00' 12-08-2022 A101 (PM4) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server T21UDPM1 Đinh Thị Hồng Loan Thực hành lần 1 90'
<< 1 2 3 4 ... 34 >>