Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
15h00' 15-05-2021 A112 (PM1) Lập trình cơ sở dữ liệu T20UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
9h00' 11-05-2021 A112 (PM1) Phát triển website với PHP và MySQL C19UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 90'
9h00' 07-05-2021 A112 (PM1) Lập trình Web C19UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
9h00' 06-05-2021 A102 (PM5) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh C20TKĐH1 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 45'
15h00' 04-05-2021 E002 Tin học T20MT2 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 60'
14h00' 29-04-2021 E002 Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh C20TKĐH2 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 45'
14h00' 29-04-2021 E002 Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T20TKĐH3 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 45'
13h00' 28-04-2021 E003 Mạng máy tính C20UDPM2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 28-04-2021 E003 Mạng máy tính T20UDPM2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 28-04-2021 E003 Mạng máy tính T20MT2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 27-04-2021 A102 (PM5) Cấu trúc dữ liệu và giải thuật C19MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 27-04-2021 A102 (PM5) Cấu trúc dữ liệu và giải thuật C20UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
14h00' 27-04-2021 A101 (PM4) Tin học C20KTML1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 120'
8h00' 20-04-2021 A101 (PM4) Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt T20UDPM1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 120'
14h00' 19-04-2021 A109 (PM2) Thiết kế bao bì, nhãn mác C20TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
14h00' 19-04-2021 A103 (PM6) Xử lý hậu kỳ với Premiere C19TKĐH1 Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 1 90'
8h00' 19-04-2021 A103 (PM6) Tin học C20UDPM1 Lê Trường Thành Thực hành lần 2 90'
8h00' 19-04-2021 A103 (PM6) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T20TKĐH2 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 2 45'
8h00' 19-04-2021 A112 (PM1) Tin học T20TKĐH1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 120'
8h00' 19-04-2021 A112 (PM1) Mạng máy tính T20MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 90'
8h00' 19-04-2021 A112 (PM1) Mạng máy tính C20MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 90'
9h00' 19-04-2021 A103 (PM6) Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T19TKĐH (N2) Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
9h00' 19-04-2021 A103 (PM6) Thiết kế giao diện trang web với UX/UI T19TKĐH (N2) Huỳnh Quốc Tuấn Thực hành lần 2 90'
9h30' 19-04-2021 A103 (PM6) Vẽ mẫu 2D với CorelDraw T20TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
13h00' 10-04-2021 E002 Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN T20QTM2 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
9h00' 10-04-2021 A111 (PM3) Mạng máy tính C19MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
9h00' 10-04-2021 A111 (PM3) Mạng máy tính C20UDPM1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
15h00' 09-04-2021 A101 (PM4) Đồ họa căn bản C20UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
8h00' 09-04-2021 A101 (PM4) Cơ sở dữ liệu T20MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
8h00' 09-04-2021 A101 (PM4) Cơ sở dữ liệu C20MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
8h00' 09-04-2021 A101 (PM4) Cơ sở dữ liệu C19MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 03-04-2021 A101 (PM4) Đồ họa căn bản T20UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
13h00' 01-04-2021 E003 Tin học C20UDPM2 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
13h00' 01-04-2021 E003 Tin học C20TKĐH2 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
9h00' 01-04-2021 A102 (PM5) Tin học C20OTO3 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
13h30' 27-03-2021 A101 (PM4) Tin học T20TKĐH2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
14h15' 27-03-2021 Phòng LT Mỹ thuật cơ bản T20TKĐH3 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 1 180'
14h15' 27-03-2021 Phòng LT Mỹ thuật cơ bản C20TKĐH2 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 1 180'
15h00' 27-03-2021 PM.SPN Tin học T19KTML Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
15h00' 20-03-2021 A109 (PM2) An toàn mạng và bảo mật dữ liệu T19MT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
9h00' 18-03-2021 A102 (PM5) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T20TKĐH2 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 45'
8h00' 17-03-2021 A101 (PM4) Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính T20QTM2 Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 180'
8h00' 17-03-2021 A102 (PM5) Tin học C19CK1 Lê Trường Thành Thực hành lần 2 90'
8h00' 17-03-2021 A102 (PM5) Tin học C19BTCK1 - C19ĐC1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 120'
13h30' 16-03-2021 A112 (PM1) Thiết kế web nâng cao T19UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 2 120'
14h30' 16-03-2021 A112 (PM1) Quản trị mạng Linux T19MT Lê Trường Thành Thực hành lần 2 75'
8h00' 16-03-2021 A101 (PM4) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T20TKĐH1 Lê Trường Thành Thực hành lần 2 45'
8h00' 16-03-2021 A103 (PM6) Mỹ thuật cơ bản T20TKĐH2 Trần Thị Ngọc Thủy Thực hành lần 2 90'
8h00' 16-03-2021 A103 (PM6) Mỹ thuật cơ bản T20TKĐH1 Trần Thị Ngọc Thủy Thực hành lần 2 90'
8h00' 16-03-2021 A103 (PM6) Mỹ thuật cơ bản C18TKĐH1 Trần Thị Ngọc Thủy Thực hành lần 2 90'
8h00' 16-03-2021 A103 (PM6) Sáng tác kịch bản truyền thông C19TKĐH1 Hoàng Minh Hưng Thực hành lần 2 90'
8h00' 16-03-2021 A103 (PM6) Sáng tác kịch bản truyền thông C18TKĐH1 Hoàng Minh Hưng Thực hành lần 2 90'
9h00' 16-03-2021 A101 (PM4) Lắp ráp và cài đặt máy tính C20TKĐH2 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 180'
9h00' 16-03-2021 A101 (PM4) Lắp ráp và cài đặt máy tính T20TKĐH1 Trần Triều Tôn Thực hành lần 2 120'
14h00' 13-03-2021 A103 (PM6) Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính T20QTM1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 180'
14h00' 13-03-2021 A103 (PM6) Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính C20QTM1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 180'
13h30' 12-03-2021 E002 Kỹ thuật lập trình T20UDPM2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
13h30' 12-03-2021 E002 Kỹ thuật lập trình C20UDPM2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
15h30' 12-03-2021 A101 (PM4) Tin học C20OTO2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
9h00' 12-03-2021 A101 (PM4) Tin học C20UDPM1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
<< 1 2 3 4 ... 27 >>