Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
7h00' 28-02-2024
B514 (TH 09) Tin học T23LRMT2 Trương Hoài Ân Thực hành lần 1 60'
13h00' 27-01-2024 A112 (PM1) Thiết kế và quản trị website T22MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 180'
7h00' 27-01-2024 B513 (TH08) Cơ sở dữ liệu T23UDPM2 Cao Hồng Vân Lý thuyết lần 2 60'
7h00' 27-01-2024 B513 (TH08) Tin học T23KTML2 Trương Hoài Ân Thực hành lần 2 60'
7h00' 27-01-2024 B513 (TH08) Tin học T23OTO4 Trương Hoài Ân Thực hành lần 2 60'
7h00' 27-01-2024 B513 (TH08) Tin học T23DC2 Trương Hoài Ân Thực hành lần 2 60'
7h00' 27-01-2024 B513 (TH08) Thiết kế giao diện trang web với UX/UI T22TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 120'
13h00' 25-01-2024 A103 (PM6) Tin học T23LRMT1 - T23KTML1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 60'
8h00' 24-01-2024 B513 (TH08) Cơ sở dữ liệu T23UDPM2 Cao Hồng Vân Lý thuyết lần 1 60'
7h00' 22-01-2024 A101 (PM4) Thiết kế 2D với CorelDraw T23TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
7h00' 22-01-2024 A101 (PM4) Mạng máy tính T22UDPM1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 75'
7h00' 22-01-2024 A101 (PM4) Đồ họa ứng dụng T22MT1 Trần Triều Tôn Thực hành lần 2 90'
7h00' 22-01-2024 A101 (PM4) Xử lý ảnh với Photoshop T23UDPM1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 180'
7h00' 22-01-2024 A101 (PM4) Kỹ thuật in ấn T22TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 180'
7h30' 22-01-2024 B513 (TH08) Thiết kế dàn trang với Indesign T22TKĐH2 Mai Phương Uyên Thực hành lần 2 120'
7h30' 22-01-2024 B513 (TH08) Lắp ráp và cài đặt máy tính T23TKĐH2 Lê Trường Thành Thực hành lần 2 90'
7h30' 22-01-2024 B513 (TH08) TH Kỹ thuật lập trình T23UDPM2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 120'
7h30' 22-01-2024 B513 (TH08) Đồ họa ứng dụng T22UDPM2 Mai Phương Uyên Thực hành lần 2 120'
7h30' 22-01-2024 B513 (TH08) Thiết kế web nâng cao T22UDPM2 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 2 120'
9h00' 22-01-2024 B513 (TH08) Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin T22UDPM2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
9h00' 22-01-2024 B513 (TH08) Lập trình cơ sở dữ liệu T22UDPM2 Mai Thị Ngọc Hân Thực hành lần 2 90'
9h00' 22-01-2024 B504 (TH01) Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN T23MT2 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
10h00' 20-01-2024 B513 (TH08) Tin học T23DC2 Trương Hoài Ân Thực hành lần 1 60'
13h00' 20-01-2024 B515 (TH 10) Tin học T23TP (N1) Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 60'
13h00' 20-01-2024 B515 (TH 10) Tin học T23CK2 Trương Hoài Ân Thực hành lần 1 60'
13h00' 20-01-2024 A101 (PM4) TH Kỹ thuật lập trình T23UDPM1 Liều Cẩm Bình Thực hành lần 1 90'
13h00' 20-01-2024 A103 (PM6) Thiết kế & xây dựng video quảng cáo C21TKĐH1 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 1 180'
7h00' 20-01-2024 B515 (TH 10) Tin học T23OTO4 Trương Hoài Ân Thực hành lần 1 60'
7h00' 20-01-2024 B513 (TH08) Tin học T23OTO2 Mai Thị Ngọc Hân Thực hành lần 1 90'
7h00' 20-01-2024 B514 (TH 09) Xây dựng ứng dụng cho điện thoại di động C21UDPM1 Trương Minh Tuấn Thực hành lần 1 90'
8h00' 20-01-2024 B515 (TH 10) Tin học T23KTML2 Trương Hoài Ân Thực hành lần 1 60'
8h00' 20-01-2024 A112 (PM1) Thiết kế 2D với CorelDraw T23TKĐH3 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 120'
9h00' 20-01-2024 B513 (TH08) Tin học T23TP (N2) Mai Thị Ngọc Hân Thực hành lần 1 90'
9h00' 20-01-2024 B515 (TH 10) Thiết kế 2D với CorelDraw T23TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
9h00' 20-01-2024 A101 (PM4) Cơ sở dữ liệu T23UDPM1 Mai Thị Ngọc Hân Lý thuyết lần 1 60'
9h00' 20-01-2024 B514 (TH 09) Công nghệ lập trình Web C21UDPM1 Trương Minh Tuấn Thực hành lần 1 90'
13h00' 17-01-2024 A109 (PM2) Triển khai dịch vụ mạng Linux T22MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 120'
7h00' 17-01-2024 A102 (PM5) Thiết kế và quản trị website C22MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 180'
7h00' 16-01-2024 A109 (PM2) Lập trình trực quan T22UDPM1 Mai Thị Ngọc Hân Thực hành lần 2 90'
7h30' 16-01-2024 B513 (TH08) Tin học T23UDPM2 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 2 90'
9h00' 16-01-2024 B513 (TH08) Lắp ráp và cài đặt máy tính T23UDPM2 Lê Trường Thành Thực hành lần 2 180'
9h00' 16-01-2024 A112 (PM1) Xây dựng và quản trị Website T22UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 120'
13h00' 15-01-2024 A109 (PM2) Thiết kế web nâng cao T22UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 2 120'
13h00' 15-01-2024 A102 (PM5) Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN T23MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 75'
7h30' 15-01-2024 A102 (PM5) An toàn mạng và bảo mật dữ liệu C22MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 2 120'
7h30' 15-01-2024 A109 (PM2) Lập trình cơ sở dữ liệu T22UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 2 120'
7h30' 15-01-2024 A101 (PM4) Lắp ráp cài đặt máy tính T23UDPM1 Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 90'
7h30' 15-01-2024 A101 (PM4) Tin học T23TKĐH3 Mai Thị Ngọc Hân Thực hành lần 2 90'
7h30' 15-01-2024 A101 (PM4) Tin học T23UDPM1 Mai Thị Ngọc Hân Thực hành lần 2 90'
7h30' 15-01-2024 A101 (PM4) Thiết kế dàn trang với Indesign T22TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 120'
7h30' 15-01-2024 A112 (PM1) Thiết kế và quản trị website T22MT1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 180'
13h00' 13-01-2024 A109 (PM2) Tin học T23MT1 Nguyễn Hoàng Vũ Thực hành lần 1 90'
13h00' 13-01-2024 B515 (TH 10) Thiết kế giao diện trang web với UX/UI T22TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 120'
13h00' 13-01-2024 A102 (PM5) Thiết kế quảng cáo T22TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 120'
15h00' 13-01-2024 B515 (TH 10) Thiết kế dàn trang với Indesign T22TKĐH2 Mai Phương Uyên Thực hành lần 1 120'
7h00' 13-01-2024 A101 (PM4) Thiết kế 2D với CorelDraw T23TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
9h00' 13-01-2024 A109 (PM2) Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính T23MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
9h00' 13-01-2024 A101 (PM4) Thiết kế giao diện trang web với UX/UI T22TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 120'
7h00' 12-01-2024 B504 (TH01) Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin T22UDPM2 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h00' 12-01-2024 A112 (PM1) Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin T22UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 120'
<< 1 2 3 4 ... 40 >>