Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
12h45' 30-05-2020
PM5 Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng LAN T19MT Lê Trường Thành Thực hành lần 1 75'
7h00' 30-05-2020
PM5 Tin học C19OTO1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
8h45' 30-05-2020
PM5 Tin học C19OTO1 (N2) Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
12h45' 29-05-2020
PM5 Tin học C19OTO4 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 29-05-2020
PM3 Tin học C19UDPM1 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 2 90'
14h30' 29-05-2020
PM5 Tin học C19OTO2 (N2) Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 28-05-2020
PM3 Mỹ thuật cơ bản C19TKĐH1 Trần Thị Ngọc Thủy Thực hành lần 2 90'
7h00' 28-05-2020
PM6 Chế bản điện tử với InDesign T19TKĐH (N1) Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
7h00' 28-05-2020
PM2 Tin học T18LRMT Lê Trường Thành Thực hành lần 2 45'
7h00' 28-05-2020
PM2 Tin học T19KT Lê Trường Thành Thực hành lần 2 45'
7h00' 28-05-2020
PM1 Lắp ráp và cài đặt máy tính T19TKĐH Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 90'
7h30' 28-05-2020
PM5 Tin học C19LRMT1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
7h00' 27-05-2020
PM2 Lắp ráp và cài đặt máy tính T19MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 90'
7h00' 27-05-2020
PM5 Tin học C18KTML2 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 2 90'
7h00' 27-05-2020
PM4 Cấu trúc máy tính và lắp ráp cài đặt T19UDPM Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 90'
7h00' 27-05-2020
PM4 Tin học T19UDPM Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 2 90'
13h00' 26-05-2020
PM5 Công nghệ lập trình Web T18UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 120'
13h00' 26-05-2020
PM4 Kỹ thuật dàn trang tạp chí T18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
7h00' 26-05-2020
PM5 Lập trình Java C18UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 75'
7h00' 26-05-2020
PM5 Công nghệ lập trình Web C17UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 2 120'
7h00' 26-05-2020
PM5 Kỹ thuật lập trình C19UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
7h00' 26-05-2020
PM1 Cơ sở dữ liệu T19UDPM Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
9h00' 26-05-2020
PM5 Phát triển ứng dụng trên điện thoại di động C17UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 2 180'
13h00' 25-05-2020 PM3 Chuyên đề 1 T18MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 2 90'
13h00' 25-05-2020 PM3 Triển khai hệ thống mạng không dây T18MT Lê Trường Thành Thực hành lần 2 60'
15h00' 25-05-2020 PM6 Kỹ thuật in ấn T18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
15h00' 25-05-2020 PM2 An toàn mạng và bảo mật dữ liệu T18MT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 2 120'
7h00' 25-05-2020 PM6 Kỹ thuật dàn trang tạp chí C18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
7h00' 25-05-2020 PM3 Lập trình Hướng đối tượng C18UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 2 60'
13h00' 23-05-2020 PM5 Tin học C18CK2 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
13h00' 21-05-2020 PM2 Tin học C19KT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
13h00' 21-05-2020 PM6 Chế bản điện tử với InDesign C19TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
15h00' 21-05-2020 PM2 Đồ họa cơ bản C19UDPM1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
7h00' 21-05-2020 PM1 Tin học T19MT Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 45'
13h00' 18-01-2020 PM2 Tin học T19KT Lê Trường Thành Thực hành lần 1 45'
7h00' 16-01-2020 PM5 Tin học T19LRMT Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
7h00' 15-01-2020 PM2 Lắp ráp, cài đặt và bảo trì máy tính T19MT Trần Thanh Phong Thực hành lần 1 90'
13h00' 14-01-2020 PM3 Công nghệ lập trình Windows T18UDPM Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 90'
7h30' 14-01-2020 PM3 Mạng máy tính T19MT Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 75'
13h00' 13-01-2020 PM6 Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu C18TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
14h30' 13-01-2020 PM6 Thiết kế quảng cáo C18TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 11-01-2020 PM4 Vẽ kỹ thuật bằng Autocad T18TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
15h00' 11-01-2020 PM4 Vẽ kỹ thuật bằng Autocad T18TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
7h00' 11-01-2020 PM1 Trang trí nội thất C17TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
7h00' 11-01-2020 PM5 Tin học C19UDPM1 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
7h00' 10-01-2020 PM1 Chế bản điện tử với InDesign T19TKĐH (N2) Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
7h00' 09-01-2020 PLT Mỹ thuật cơ bản C19TKĐH1 Trần Thị Ngọc Thủy Lý thuyết lần 1 90'
7h00' 09-01-2020 PM2 Thiết kế trang Web C18UDPM1 Nguyễn Quốc Huy Thực hành lần 1 90'
12h45' 07-01-2020 PM3 Công nghệ lập trình Web T18UDPM Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
13h00' 06-01-2020 PM3 Tin học C19QTDN1 Trần Triều Tôn Thực hành lần 1 90'
7h00' 06-01-2020 PM4 Vẽ mẫu 2D với CorelDraw C19TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
7h00' 06-01-2020 PM5 Tin học C18KTML2 Nguyễn Văn Hoàng Thực hành lần 1 90'
13h00' 04-01-2020 PM1 Chế bản điện tử với InDesign T19TKĐH Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
12h45' 03-01-2020 PM5 Tin học C18ĐC1 Trần Trung Hiếu Thực hành lần 1 90'
13h00' 31-12-2019 PM6 Kỹ thuật in ấn T18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
15h00' 31-12-2019 PM6 Kỹ thuật dàn trang tạp chí T18TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
7h00' 31-12-2019 PM3 Hệ điều hành Windows Server C18UDPM1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
9h00' 31-12-2019 PM3 Lập trình cơ sở dữ liệu C18UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 120'
13h00' 27-12-2019 PM1 Đồ họa ứng dụng T18UDPM Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
15h00' 27-12-2019 PM1 Đồ họa ứng dụng C18UDPM1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
<< 1 2 3 4 ... 23 >>