Lịch thi

           

Thời gian
kiểm tra
Phòng Môn học/mô đun Mã lớp Giảng viên
giảng dạy
Hình thức
kiểm tra
Thời gian
làm bài
14h00' 13-08-2022 A101 (PM4) Thiết kế bao bì, nhãn mác T21TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
15h00' 13-08-2022 A109 (PM2) Xử lý ảnh với Photoshop C21TKĐH1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
15h00' 13-08-2022 A101 (PM4) Tin học T21CK1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 60'
15h00' 13-08-2022 A101 (PM4) Tin học T21OTO1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 60'
9h00' 13-08-2022 A101 (PM4) Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T21TKĐH1 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 45'
14h00' 12-08-2022 504X I (PM Thiết kế bao bì, nhãn mác T21TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
14h30' 12-08-2022 502X I (PM Maya cơ bản C20TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 120'
15h00' 12-08-2022 A101 (PM4) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS SQL Server T21UDPM1 Đinh Thị Hồng Loan Thực hành lần 1 90'
9h00' 12-08-2022 A101 (PM4) Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T21TKĐH1 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 1 120'
9h00' 12-08-2022 A101 (PM4) Thiết kế 2D với Illustrator C21TKĐH1 Đinh Thị Hồng Loan Thực hành lần 1 90'
14h00' 11-08-2022 503X I (PM Nguyên lý thiết kế và ý tưởng sáng tạo T21TKĐH2 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 1 120'
14h30' 11-08-2022 A103 (PM6) Maya cơ bản C20TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 120'
9h00' 10-08-2022 A103 (PM6) Xử lý ảnh với Photoshop T21TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 1 90'
9h00' 08-08-2022 502X I (PM Xử lý hậu kỳ với Premiere C20TKĐH2 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 1 120'
9h00' 08-08-2022 502X I (PM Xử lý hậu kỳ với Premiere C20TKĐH1 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 1 120'
14h00' 06-08-2022 503X I (PM Phát triển website với PHP và MySQL C20UDPM2 Trần Tấn Lộc Thực hành lần 1 90'
14h30' 06-08-2022 A101 (PM4) Tin học C21ĐC1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
14h30' 06-08-2022 A101 (PM4) Tin học C21ĐT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
14h30' 06-08-2022 A101 (PM4) Tin học C21KTML1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h00' 06-08-2022 A101 (PM4) Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access T21UDPM1 Diệp Thị Diễm Kiều Thực hành lần 1 120'
8h00' 05-08-2022 507XI (PM6 Thiết kế web cơ bản T21UDPM2 Trần Tấn Lộc Thực hành lần 1 90'
8h00' 05-08-2022 507XI (PM6 Thiết kế web cơ bản C21UDPM1 Trần Tấn Lộc Thực hành lần 1 90'
8h30' 05-08-2022 A109 (PM2) Lập trình điện thoại di động C20UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 120'
14h30' 04-08-2022 A112 (PM1) Phát triển website với PHP và MySQL C20UDPM1 Hồ Ngọc Thanh Thực hành lần 1 90'
15h00' 04-08-2022 A109 (PM2) Thiết kế bao bì, nhãn mác C21TKĐH1 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 1 90'
9h00' 04-08-2022 A101 (PM4) Xử lý văn bản và bảng tính T21UDPM1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 29-07-2022 Phòng LT Toán ứng dụng C20UDPM2 Trần Đình Khôi Lý thuyết lần 1 90'
15h00' 29-07-2022 Phòng LT Toán ứng dụng C20UDPM1 Trần Đình Khôi Lý thuyết lần 1 90'
15h00' 29-07-2022 Phòng LT Toán ứng dụng C21UDPM1 Trần Đình Khôi Lý thuyết lần 1 90'
9h00' 29-07-2022 A101 (PM4) Cơ sở dữ liệu T21UDPM1 Đinh Thị Hồng Loan Thực hành lần 1 90'
15h00' 28-07-2022 A111 (PM3) Quản trị mạng Linux C21MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
9h00' 28-07-2022 506X I (PM Thiết kế 2D với Illustrator T21TKĐH2 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h00' 28-07-2022 A102 (PM5) Triển khai dịch vụ mạng Windows Server C20MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 120'
15h00' 27-07-2022 507XI (PM6 Lập trình Hướng đối tượng C20UDPM2 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
15h00' 27-07-2022 507XI (PM6 Lập trình Hướng đối tượng C21UDPM1 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 90'
15h00' 26-07-2022 507XI (PM6 Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access T21UDPM2 Mai Phương Uyên Thực hành lần 1 75'
15h00' 26-07-2022 507XI (PM6 Quản trị cơ sở dữ liệu với MS Access C21UDPM1 Mai Phương Uyên Thực hành lần 1 75'
15h00' 26-07-2022 A112 (PM1) Lập trình Hướng đối tượng C20UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
9h00' 26-07-2022 A112 (PM1) Lập trình Java C20UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
9h00' 26-07-2022 A101 (PM4) Thiết kế 2D với Illustrator T21TKĐH1 Nguyễn Chí Trung Thực hành lần 1 90'
9h00' 26-07-2022 A111 (PM3) Cấu hình và quản trị thiết bị mạng C20MT1 Lê Trường Thành Thực hành lần 1 90'
15h00' 25-07-2022 506X I (PM Xử lý ảnh với Photoshop T21TKĐH2 Mai Phương Uyên Thực hành lần 1 90'
9h00' 23-07-2022 502X I (PM Vẽ 3D cơ bản C20TKĐH2 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
15h00' 20-07-2022 506X I (PM Kỹ thuật quay phim, chụp ảnh T21TKĐH2 Lê Trường Thành Lý thuyết lần 1 45'
15h00' 20-07-2022 A111 (PM3) Cơ sở dữ liệu C21MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
13h00' 19-07-2022 A103 (PM6) Mỹ thuật cơ bản T21TKĐH1 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 2 180'
13h00' 19-07-2022 A101 (PM4) Thiết kế 2D với CorelDraw T21TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 90'
13h00' 19-07-2022 A101 (PM4) Kỹ thuật in ấn T20TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
14h00' 19-07-2022 A101 (PM4) Kỹ thuật in ấn T20TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
14h30' 19-07-2022 A101 (PM4) Biên tập ảnh nghệ thuật T20TKĐH2 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
14h30' 19-07-2022 A101 (PM4) Biên tập ảnh nghệ thuật T20TKĐH1 Đỗ Hoàng Hào Thực hành lần 2 90'
14h30' 19-07-2022 A101 (PM4) Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu T20TKĐH2 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
15h00' 19-07-2022 A109 (PM2) Sáng tác kịch bản truyền thông C20TKĐH1 Hoàng Minh Hưng Thực hành lần 1 75'
7h00' 19-07-2022 A101 (PM4) Thiết kế 2D với CorelDraw C21TKĐH1 Trần Thị Hồng Vân Thực hành lần 2 60'
8h00' 19-07-2022 A101 (PM4) Mỹ thuật cơ bản C21TKĐH1 Nguyễn Phong Lan Thực hành lần 2 180'
13h00' 18-07-2022 503X I (PM Thiết kế quảng cáo T20TKĐH3 Nguyễn Thị Oanh Thực hành lần 2 90'
15h00' 16-07-2022 505X I (PM Lập trình Hướng đối tượng T21UDPM2 Bùi Thị Thà Thực hành lần 1 60'
14h45' 15-07-2022 A101 (PM4) Lập trình Hướng đối tượng T21UDPM1 Phạm Thị Thiên Hương Thực hành lần 1 90'
15h00' 15-07-2022 A111 (PM3) Kỹ thuật lập trình C21MT1 Cao Hồng Vân Thực hành lần 1 90'
9h00' 14-07-2022 A111 (PM3) Triển khai hệ thống mạng không dây C21MT1 Nguyễn Bá Lộc Thực hành lần 1 90'
<< 1 2 3 4 ... 34 >>